Modernizacja Małej Rotundy

Mała Rotunda do tej pory stanowiła swoisty regulator ruchu Panoramy. Podczas oczekiwania na seans goście Muzeum mogli zapoznać się tutaj z historią bitwy, jednak informacje przekazywane były w sposób tradycyjny. Modernizacja pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak projekcje oraz interaktywne wizualizacje. Mała Rotunda stanie się centrum edukacyjnym, a plastyczna mapa oddająca topografię terenu walki zostanie wzbogacona o nowoczesny system wystawienniczy.

Oferta kulturalna oraz edukacyjna Panoramy Racławickiej w Małej Rotundzie trafi również do zróżnicowanych grup odbiorców. Przekaz wzbogacony o mapping w łatwiejszy i przyjemniejszy sposób dotrze nie tylko np. do małych dzieci, ale także do osób z niepełnosprawnościami. Zmiana systemu nagłośnienia oraz nowe ścieżki audio umożliwią dostosowanie przekazu do zróżnicowanej grupy osób. Multimedialny format pozwoli zaprezentować nowe programy kulturalno-edukacyjne, a tym samym lepiej przybliżyć historię dzieła oraz jego twórców.