Konferencja prasowa

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreślił, że niemal 8 z 10 mln zł  przeznaczonych na modernizację pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaznaczył, że korzystanie z Funduszy Europejskich to wielka przyjemność, ale i obowiązek jak najlepszego wykorzystania powierzonych środków. Panoramę Racławicką w 2017 roku odwiedziła rekordowa liczba gości, było ich ponad 400 tysięcy, co świadczy o wielkiej popularności dzieła. Podkreślił także, że implikuje to konieczność zachowania i utrwalenia walorów budynków Panoramy. Tym bardziej, że od niemal 30 lat cały zespół budynków Panoramy Racławickiej widnieje w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Dyrektor Oszczanowski wspomniał, że jednym z zadań, które stoją przed muzeum, jest podniesienie atrakcyjności zwiedzania. Wyjaśnił, że realizowane będzie to poprzez montaż nowego systemu nagłośnienia oraz wprowadzenie kilku wersji narracji opowiadających o płótnie autorstwa Kossaka i Styki. Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podkreślił, że szczególnie zależy mu na wprowadzeniu narracji w dialekcie lwowskim. Dodatkowo, w celu podkreślenia wartości artystycznej dzieła, do narracji wprowadzone zostaną elementy dotyczące historii powstawania obrazu oraz informacje na temat oręża i mundurów z końca XVIII wieku. Mała Rotunda zyska nowoczesny system wystawienniczy, dzięki któremu stanie się innowacyjnym centrum edukacyjnym. Nowa aranżacja, mapping, animacje i wizualizacje z pewnością uatrakcyjnią przekaz.

Kierownik Panoramy Racławickiej Romuald Nowak podkreślił, jak istotna jest aktywna praca edukacyjna i jakie nowe możliwości dla osób z dysfunkcjami oraz grup wykluczonych otwiera modernizacja. Wiktoria Filipiak-Marszalska, Kierownik Działu Technicznego Panoramy Racławickiej, wyjaśniła, że remont będzie obejmował przede wszystkim strefy dla zwiedzających, tak by zwiększył się zarówno ich komfort, jak i poziom bezpieczeństwa. Ważnym elementem remontu jest także przebudowa części sanitarnej dla zwiedzających. Prace przebiegają w taki sposób, by nie ograniczać udostępniania Panoramy Racławickiej gościom Muzeum.