Aktualności

Modernizacja Małej Rotundy 20.09.2018

Modernizacja Małej Rotundy

Prace modernizacyjne w zespole obiektów Panoramy Racławickiej obejmują również Małą Rotundę – miejsce poświęcone opisowi i historii bitwy pod Racławicami. Znajdują się tu zabytkowe pamiątki, miniaturowe modele żołnierzy polskich i rosyjskich w mundurach z epoki oraz makieta przedstawiająca układ topograficzny pola walki. Po remoncie Mała Rotunda stanie się nowoczesnym centrum edukacyjnym dla zwiedzających.
Konferencja prasowa 30.06.2018

Konferencja prasowa

18 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona trzeciemu etapowi modernizacji budynku Panoramy Racławickiej. Podczas spotkania omówiono najważniejsze cele prac modernizacyjnych: wyposażenie Panoramy w najnowocześniejszy system nagłośnienia oraz zakup zaawansowanego technologicznie i atrakcyjnego wizualnie systemu wystawienniczego Małej Rotundy.