Muzeum
Narodowe
we Wrocławiu

Modern

izacja

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III

Opis projektu

Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie cykloramiczny obraz o imponujących rozmiarach.

Dzięki specjalnej perspektywie, oświetleniu oraz zaciemnionemu, krętemu podejściu dzieło „przenosi" zwiedzających w czasy insurekcji kościuszkowskiej. Budynek Panoramy Racławickiej, tzw. duża rotunda – realizacja architektoniczna autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Dolnośląskiego. Projekt budynku Panoramy Racławickiej powstał w 1956 roku, a zbudowano go w 1967 roku. Ze względu na stan obiektu zdecydowano się na jego gruntowny remont.

Zakres prac modernizacyjnych

Prace modernizacyjne obejmują prace budowlane, w tym aranżację stref wejścia i wyjścia. Dodatkowo przeprowadzony zostanie zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej (m.in. systemu nagłośnienia i nowej aranżacji Małej Rotundy).

Informacja o projekcie

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej została podzielona na etapy, pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a drugi – w 2015 roku. Aktualnie trwa trzeci. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych prac poprawiających infrastrukturę i ofertę edukacyjną Panoramy Racławickiej.

Modernizacja – etap III – obejmuje prace budowlane i aranżacyjne, wyposażenie obiektu Panoramy Racławickiej w nowoczesny system nagłośnienia oraz zakup zaawansowanego technologicznie i atrakcyjnego wizualnie systemu wystawienniczego Małej Rotundy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy obsługi zwiedzających oraz podwyższy komfort funkcjonowania instytucji w zabytkowym wrocławskim obiekcie. 

Remont rotundy przywróci Panoramie Racławickiej wygląd adekwatny do wartości kulturalnej dzieła, poprawi bezpieczeństwo budynku oraz samego obrazu. Zmodernizowane systemy ekspozycyjne i informacyjne oraz wyposażenie obiektu w urządzenia interaktywne pozwolą na poszerzenie działalności edukacyjnej również wśród najmłodszych dzieci i osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki modernizacji zabytkowego obiektu zwiększy się różnorodność oferty kulturalnej oraz edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Planowane prace umożliwią jeszcze bardziej atrakcyjne zaprezentowanie cennego i wartościowego dziedzictwa kulturowego, jakim jest to wyjątkowe dzieło z końca XIX wieku wybitnych polskich malarzy. Ze względu na nowatorskie systemy wystawiennicze, w tym mapping, uatrakcyjniony przekaz dotrze do osób z dysfunkcjami i do grup wykluczonych. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat wydarzeń z czasów insurekcji kościuszkowskiej, dziejów architektonicznej „oprawy” malowidła, tj. zespołu budynków Panoramy Racławickiej, oraz historii samej „Bitwa pod Racławicami”.

Aktualności

Modernizacja Małej Rotundy 20.09.2018

Modernizacja Małej Rotundy

Prace modernizacyjne w zespole obiektów Panoramy Racławickiej obejmują również Małą Rotundę – miejsce poświęcone opisowi i historii bitwy pod Racławicami. Znajdują się tu zabytkowe pamiątki, miniaturowe modele żołnierzy polskich i rosyjskich w mundurach z epoki oraz makieta przedstawiająca układ topograficzny pola walki. Po remoncie Mała Rotunda stanie się nowoczesnym centrum edukacyjnym dla zwiedzających.
Konferencja prasowa 30.06.2018

Konferencja prasowa

18 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona trzeciemu etapowi modernizacji budynku Panoramy Racławickiej. Podczas spotkania omówiono najważniejsze cele prac modernizacyjnych: wyposażenie Panoramy w najnowocześniejszy system nagłośnienia oraz zakup zaawansowanego technologicznie i atrakcyjnego wizualnie systemu wystawienniczego Małej Rotundy.