Muzeum
Narodowe
we Wrocławiu

Modern

izacja

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III

Opis projektu

Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie cykloramiczny obraz o imponujących rozmiarach.

Dzięki specjalnej perspektywie, oświetleniu oraz zaciemnionemu, krętemu podejściu dzieło „przenosi" zwiedzających w czasy insurekcji kościuszkowskiej. Budynek Panoramy Racławickiej, tzw. duża rotunda – realizacja architektoniczna autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Dolnośląskiego. Projekt budynku Panoramy Racławickiej powstał w 1956 roku, a zbudowano go w 1967 roku. Ze względu na stan obiektu zdecydowano się na jego gruntowny remont.

Zakres prac modernizacyjnych

Prace modernizacyjne obejmują prace budowlane, w tym aranżację stref wejścia i wyjścia. Dodatkowo przeprowadzony zostanie zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej (m.in. systemu nagłośnienia i nowej aranżacji Małej Rotundy).

Informacja o projekcie

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej została podzielona na etapy, pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a drugi – w 2015 roku. Aktualnie trwa trzeci. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych prac poprawiających infrastrukturę i ofertę edukacyjną Panoramy Racławickiej.

Modernizacja – etap III – obejmuje prace budowlane i aranżacyjne, wyposażenie obiektu Panoramy Racławickiej w nowoczesny system nagłośnienia oraz zakup zaawansowanego technologicznie i atrakcyjnego wizualnie systemu wystawienniczego Małej Rotundy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy obsługi zwiedzających oraz podwyższy komfort funkcjonowania instytucji w zabytkowym wrocławskim obiekcie. 

Remont rotundy przywróci Panoramie Racławickiej wygląd adekwatny do wartości kulturalnej dzieła, poprawi bezpieczeństwo budynku oraz samego obrazu. Zmodernizowane systemy ekspozycyjne i informacyjne oraz wyposażenie obiektu w urządzenia interaktywne pozwolą na poszerzenie działalności edukacyjnej również wśród najmłodszych dzieci i osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki modernizacji zabytkowego obiektu zwiększy się różnorodność oferty kulturalnej oraz edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Planowane prace umożliwią jeszcze bardziej atrakcyjne zaprezentowanie cennego i wartościowego dziedzictwa kulturowego, jakim jest to wyjątkowe dzieło z końca XIX wieku wybitnych polskich malarzy. Ze względu na nowatorskie systemy wystawiennicze, w tym mapping, uatrakcyjniony przekaz dotrze do osób z dysfunkcjami i do grup wykluczonych. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat wydarzeń z czasów insurekcji kościuszkowskiej, dziejów architektonicznej „oprawy” malowidła, tj. zespołu budynków Panoramy Racławickiej, oraz historii samej „Bitwa pod Racławicami”.

Aktualności

Aktualizacja zdjęć z modernizacji 17.04.2018

Aktualizacja zdjęć z modernizacji

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu.
Panorama jest już  prawie gotowa 17.04.2018

Panorama jest już prawie gotowa

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu.
Panorama Racławicka została nagrodzona 20.02.2018

Panorama Racławicka została nagrodzona

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu.